Certifikace oblečení

Z čeho šijeme oblečení?
Na kvalitě nám záleží!

Öeko-Tex Standard 100 je mezinárodní testovací a certifikační systém pro textilie, vyráběné pouze ze zdravotně nezávadných materiálů.

Testování provádí 17 zkušebních ústavů, tvořících mezinárodní Öko-Tex asociaci, která má pobočky ve více než 40 zemích po celém světě. Kritéria katalogu, který je základem pro testy škodlivých látek, jsou založena na nejnovějších vědeckých poznatcích a jsou průběžně aktualizována. Zkušební kritéria a příslušné zkušební metody jsou standardizované na mezinárodní úrovni. Zkušební vzorky jsou testovány nezávislými institucemi Öko-Tex na pH hodnotu, obsah formaldehydu, přítomnost pesticidů, obsahu těžkých kovů, chlorované organické nosiče a konzervační látky, jako je pentachlorfenol a tetrachlorophenol. Testuje se také přítomnost alergizujících a potenciálně karcinogenních barviv.

Ačkoli to není certifikát BIO kvality, z hlediska našeho zdraví dokládá jistý posun ke kvalitnějším textiliím oproti konvenčním.
Materiály a výrobky jsou navíc pravidelně prověřovány, a v případě zjištění odchylek, je certifikát odebrán.